Jäsenhuone|TyöhuoneEdustusjoukkue

Majan VARAUKSET ja vuokrausehdot

VUOKRAUKSET JA TIEDUSTELUT

Leila Kuosa040 725 2283leila.kuosa@gmail.com
Sari Kari044 981 8113sari.kari73@gmail.com

 

 

VARAUKSIA VUODELLE 2021

su 17.10.2021VARAUS/yu
klo 14
YLÄKERTAl
pe 22.10.2021
varaus
klo 15 (24h)TAKKAHUONEs
la 23.10.2021VARAUS/yuklo 16 (12h)YLÄKERTAl
ma 25.10.2021
varausklo 17-  (3h)Takkahuones
la 30.10.2021VARAUS/jpNklo 17--TAKKAHUONE + saunal
ti 2.11.2021VARAUS/joht.klo 18--TAKKAHUONEl
su 7.11.2021
VARAUS 
klo 16.30-- (3h)
YLÄKERTAl
ti 9.11.2021

VARAUS 
VARAUS
VARAUS

16.30
17.30
19.00

YLÄKERTA
KOKOTALO
YLÄKERTA

l
to 25.11.2021

VARAUS/PeU syysk.

VARAUS/PeU joht.

klo 19

klo 18

YLÄKERTA

TAKKAHUONE

s

s

la 4.12.2021VARAUS 
klo 17-21
YLÄKERTAl
la 18-19.12.2021varausklo la14-su14Yläkertas

 

VARAUKSIA VUODELLE 2022

la 15.1.2022VARAUSklo-kloKOKOTALOl
pe-su 3.-5.6.2022VARAUS24h+24hKOKOTALOl
10.7.2022VARAUSla 18-su18KOKOTALOl
     

 

 

VUOKRAUSEHDOT

Perniön Urheilijat ry ei ole vastuussa mahdollisen tapaturman sattuessa ulko- tai sisätiloissa.

1) Käyttäjä (vuokraaja) puhdistaa käytön päätyttyä lattiat, kalusteet ja ruokailuvälineet ym. ja laittaa siirretyt kalusteet oikeille paikoilleen.

2) Käytöstä ei saa aiheutua häiriötä eikä saastumista ympäristölle.

3) Tupakointi sisätiloissa on ehdottomasti kielletty.

4) Käyttäjän (vuokraajan) on korvattava tekemänsä vahingot PeU:n omaisuuteen, täydestä arvostaan.

5) Jos käyttäjä (vuokraaja) havaitsee, että kiinteistölle tai irtaimistolle saattaisi jokin viallinen laite tai jokin muu aiheuttaa vahinkoa, hänen tulee ilmoittaa siitä heti kiinteistön omistajalle. Vuokraajan tulee ilmoittaa myös havaitsemansa muut viat tai puutteet viimeistään vuokrauden päätyttyä kiinteistön omistajalle.

 

6) JAOSTOT voivat käyttää tiloja omiin pääsymaksullisiin (tai vastaavasuorite) tapahtumiin (maksulliset leiri- tai turnausmajoitukset) maksamalla pääseuralle 50% voimassa olevasta jäsenhinnasta.   Saunamaksu maksetaan näissäkin varauksissa täysimääräisenä. Muuhun toimintaan tilojen käyttö on jaostoille maksuton, lukuun ottamatta saunatilojen käyttö.
Pääseuralle ja PeU:n Majatmk:lle eri tilat ovat saunatiloja lukuun ottamatta maksuttomia. Tilaisuuksista saadut tulot tilitetään pääseuran tilille.
Yksityishenkilöt myös seuran jäsenet, yritykset, muut yhdistykset eivät voi järjestää majalla pääsymaksullisia tai suoritteellisia tilaisuuksia ilman johtokunnalta erikseen saatua lupaa.
Tilojen vuokraus kolmannelle osapuolelle on kielletty.(mm. jaostot)

7) Takasta on tuli sammutettava (annettava palaa puut loppuun) ennen poistumista rakennuksesta.

8) Ikkunat ja ovet on lukittava ehdottomasti lähdettäessä (vastuu vuokraajan) sekä sisävalot sammutettava.

9) Sähkökeskuksen ovessa on ohjeet saunan käytöstä, muihin sähkökeskuksessa oleviin säätöihin ei saa tehdä muutoksia.

10) PeU:n edustajalla on oikeus suorittaa käytön valvontaa.

 

 

 

 

VARAUKSIA VUODELLE 2021

pe 8.-su10.10.2021 VARAUS pe17-su17 KOKOTALO + sauna
l
su 17.10.2021VARAUS/yuklo 14YLÄKERTAl
la 23.10.2021VARAUS/yuklo 16 (12h)YLÄKERTAl
la 30.10.2021VARAUS/jpNklo 17--TAKKAHUONE + saunal
su 7.11.2021
VARAUS 
kloYLÄKERTAl
ti 9.11.2021

VARAUS 
VARAUS
VARAUS

16.30
17.30
19.00

YLÄKERTA
KOKOTALO
YLÄKERTA

l
to 25.11.2021

VARAUS/PeU syysk.

VARAUS/PeU joht.

klo 19

klo 18

YLÄKERTA

TAKKAHUONE

s

s

la 4.12.2021VARAUS 
kloYLÄKERTAl

 

VARAUKSIA VUODELLE 2022

pe-su 3.-5.6.2022VARAUS24h+24hKOKOTALOl
10.7.2022VARAUSla 18-su18KOKOTALOl
     

 

 

 

VARAUKSIA VUODELLE 2021

pe 8.-su10.10.2021 VARAUS pe17-su17 KOKOTALO + sauna
l
su 17.10.2021VARAUS/yuklo 14YLÄKERTAl
la 23.10.2021VARAUS/yuklo 16 (12h)YLÄKERTAl
la 30.10.2021VARAUS/jpNklo 17--TAKKAHUONE + saunal
su 7.11.2021
VARAUS 
klo 14-- (3h)
YLÄKERTAl
ti 9.11.2021

VARAUS 
VARAUS
VARAUS

16.30
17.30
19.00

YLÄKERTA
KOKOTALO
YLÄKERTA

l
to 25.11.2021

VARAUS/PeU syysk.

VARAUS/PeU joht.

klo 19

klo 18

YLÄKERTA

TAKKAHUONE

s

s

la 4.12.2021VARAUS 
klo 17-21
YLÄKERTAl

 

VARAUKSIA VUODELLE 2022

pe-su 3.-5.6.2022VARAUS24h+24hKOKOTALOl
10.7.2022VARAUSla 18-su18KOKOTALOl
     

 

 

 

VARAUKSIA VUODELLE 2021

pe 8.-su10.10.2021 VARAUS pe17-su17 KOKOTALO + sauna
l
su 17.10.2021VARAUS/yuklo 14YLÄKERTAl
la 23.10.2021VARAUS/yuklo 16 (12h)YLÄKERTAl
la 30.10.2021VARAUS/jpNklo 17--TAKKAHUONE + saunal
su 7.11.2021
VARAUS 
klo 14-- (3h)
YLÄKERTAl
ti 9.11.2021

VARAUS 
VARAUS
VARAUS

16.30
17.30
19.00

YLÄKERTA
KOKOTALO
YLÄKERTA

l
to 25.11.2021

VARAUS/PeU syysk.

VARAUS/PeU joht.

klo 19

klo 18

YLÄKERTA

TAKKAHUONE

s

s

la 4.12.2021VARAUS 
klo 17-21
YLÄKERTAl

 

VARAUKSIA VUODELLE 2022

pe-su 3.-5.6.2022VARAUS24h+24hKOKOTALOl
10.7.2022VARAUSla 18-su18KOKOTALOl