Jäsenhuone|TyöhuoneEdustusjoukkue

Majan VARAUKSET ja vuokrausehdot

VUOKRAUKSET JA TIEDUSTELUT

Leila Kuosa040 725 2283leila.kuosa@gmail.com
Sari Kari044 981 8113sari.kari73@gmail.com

 

 

VARAUKSIA VUODELLE 2020


(voimassa olevilla kokoontumissäännöillä)

la 19.9.2020VARAUSklo 17-24TAKKAHUONE + sauna
su 20.9.2020VARAUS(la 12-14)  su 12hKOKOTALO (ei saunaa)
la 26.9.-su 27.9.2020VARAUSklo 18-18  24hYLÄKERTA
to 1.10.2020VARAUS / yu-pussitusklo 18--YLÄKERTA
pe 2.10.-su 4.10. 2020VARAUSpe 17 - su 17KOKOTALO + sauna
la 10.10.2020VARAUS12 hYLÄKERTA
su 11.10.2020varauspäivälläGrillikatos
la 17.10.-18.10.2020
VARAUSla 11- su 11 (24h)YLÄKERTA
la 24.10.2020VARAUS yu15---YLÄKERTA
la 31.10.-su 1.11.2020
VARAUSKLO la17-su17 24hKOKOTALO + sauna
to 5.11.2020
VARAUS yuklo 18YLÄKERTA
la 12.12.2020VARAUS12hYLÄKERTA + TAKKAHUONE

 

VARAUKSIA VUODELLE 2021

la 5.6.2021VARAUS24 hYLÄKERTA
su 20.6.2021alustava12hyläkerta
su 11.7.2021           VARAUS12h YLÄKERTA
    
    

 

VUOKRAUSEHDOT

Perniön Urheilijat ry ei ole vastuussa mahdollisen tapaturman sattuessa ulko- tai sisätiloissa.

1) Käyttäjä (vuokraaja) puhdistaa käytön päätyttyä lattiat, kalusteet ja ruokailuvälineet ym. ja laittaa siirretyt kalusteet oikeille paikoilleen.

2) Käytöstä ei saa aiheutua häiriötä eikä saastumista ympäristölle.

3) Tupakointi sisätiloissa on ehdottomasti kielletty.

4) Käyttäjän (vuokraajan) on korvattava tekemänsä vahingot PeU:n omaisuuteen, täydestä arvostaan.

5) Jos käyttäjä (vuokraaja) havaitsee, että kiinteistölle tai irtaimistolle saattaisi jokin viallinen laite tai jokin muu aiheuttaa vahinkoa, hänen tulee ilmoittaa siitä heti kiinteistön omistajalle. Vuokraajan tulee ilmoittaa myös havaitsemansa muut viat tai puutteet viimeistään vuokrauden päätyttyä kiinteistön omistajalle.

 

6) JAOSTOT voivat käyttää tiloja omiin pääsymaksullisiin (tai vastaavasuorite) tapahtumiin (maksulliset leiri- tai turnausmajoitukset) maksamalla pääseuralle 50% voimassa olevasta jäsenhinnasta.   Saunamaksu maksetaan näissäkin varauksissa täysimääräisenä. Muuhun toimintaan tilojen käyttö on jaostoille maksuton, lukuun ottamatta saunatilojen käyttö.
Pääseuralle ja PeU:n Majatmk:lle eri tilat ovat saunatiloja lukuun ottamatta maksuttomia. Tilaisuuksista saadut tulot tilitetään pääseuran tilille.
Yksityishenkilöt myös seuran jäsenet, yritykset, muut yhdistykset eivät voi järjestää majalla pääsymaksullisia tai suoritteellisia tilaisuuksia ilman johtokunnalta erikseen saatua lupaa.
Tilojen vuokraus kolmannelle osapuolelle on kielletty.(mm. jaostot)

7) Takasta on tuli sammutettava (annettava palaa puut loppuun) ennen poistumista rakennuksesta.

8) Ikkunat ja ovet on lukittava ehdottomasti lähdettäessä (vastuu vuokraajan) sekä sisävalot sammutettava.

9) Sähkökeskuksen ovessa on ohjeet saunan käytöstä, muihin sähkökeskuksessa oleviin säätöihin ei saa tehdä muutoksia.

10) PeU:n edustajalla on oikeus suorittaa käytön valvontaa.