Jäsenhuone|TyöhuoneEdustusjoukkue

Majan VARAUKSET ja vuokrausehdot

VUOKRAUKSET JA TIEDUSTELUT

Leila Kuosa040 725 2283leila.kuosa@gmail.com
Sari Kari044 981 8113sari.kari73@gmail.com

 

 

VARAUKSIA VUODELLE 2020

la 22.2- su 23.2.2020VARAUS24 h
YLÄKERTA
la 29.2.-su 1.3.2020VARAUSla klo 9.-su klo 15KOKOTALO + sauna
ti 3.3.2020VARAUS/yuklo 18TAKKAHUONE
la 7.3.2020VARAUS24 hKOKOTALO ei saunaa
la 14.3.2020VARAUSla klo 17-- (12h)KOKOTALO + sauna
ti 17.3.2020Johtokunta18.00 Kevätkokous 19.00kokotalo
pe 20.3-su 22.3.2020
VARAUSpe 17- su 17KOKOTALO + sauna
la 28.3-su29.3.2020VARAUSla 13 - su 15KOKOTALO + sauna
ti 31.3.2020VARAUS/yuklo 18
TAKKAHUONE
la 4.4.2020VARAUSklo 14-- (4h)TAKKAHUONE
la 11.4.2020VARAUS12.30-16.30YLÄKERTA
pe 29.-la 30.5.2020VARAUS24 h
YLÄKERTA
su 14.6.2020VARAUS

la pöydät
su 12 h

KOKOTALO
 su 5.7.2020 varaus  kokotalo
 su 12.7.2020VARAUS12 hYLÄKERTA
la 25-su26.7.2020alustava kokotalo

 

VUOKRAUSEHDOT

Perniön Urheilijat ry ei ole vastuussa mahdollisen tapaturman sattuessa ulko- tai sisätiloissa.

1) Käyttäjä (vuokraaja) puhdistaa käytön päätyttyä lattiat, kalusteet ja ruokailuvälineet ym. ja laittaa siirretyt kalusteet oikeille paikoilleen.

2) Käytöstä ei saa aiheutua häiriötä eikä saastumista ympäristölle.

3) Tupakointi sisätiloissa on ehdottomasti kielletty.

4) Käyttäjän (vuokraajan) on korvattava tekemänsä vahingot PeU:n omaisuuteen, täydestä arvostaan.

5) Jos käyttäjä (vuokraaja) havaitsee, että kiinteistölle tai irtaimistolle saattaisi jokin viallinen laite tai jokin muu aiheuttaa vahinkoa, hänen tulee ilmoittaa siitä heti kiinteistön omistajalle. Vuokraajan tulee ilmoittaa myös havaitsemansa muut viat tai puutteet viimeistään vuokrauden päätyttyä kiinteistön omistajalle.

 

6) JAOSTOT voivat käyttää tiloja omiin pääsymaksullisiin (tai vastaavasuorite) tapahtumiin (maksulliset leiri- tai turnausmajoitukset) maksamalla pääseuralle 50% voimassa olevasta jäsenhinnasta.   Saunamaksu maksetaan näissäkin varauksissa täysimääräisenä. Muuhun toimintaan tilojen käyttö on jaostoille maksuton, lukuun ottamatta saunatilojen käyttö.
Pääseuralle ja PeU:n Majatmk:lle eri tilat ovat saunatiloja lukuun ottamatta maksuttomia. Tilaisuuksista saadut tulot tilitetään pääseuran tilille.
Yksityishenkilöt myös seuran jäsenet, yritykset, muut yhdistykset eivät voi järjestää majalla pääsymaksullisia tai suoritteellisia tilaisuuksia ilman johtokunnalta erikseen saatua lupaa.
Tilojen vuokraus kolmannelle osapuolelle on kielletty.(mm. jaostot)

7) Takasta on tuli sammutettava (annettava palaa puut loppuun) ennen poistumista rakennuksesta.

8) Ikkunat ja ovet on lukittava ehdottomasti lähdettäessä (vastuu vuokraajan) sekä sisävalot sammutettava.

9) Sähkökeskuksen ovessa on ohjeet saunan käytöstä, muihin sähkökeskuksessa oleviin säätöihin ei saa tehdä muutoksia.

10) PeU:n edustajalla on oikeus suorittaa käytön valvontaa.