VUOKRAAMINEN

VUOKRAHINNAT    


Perniön Urheilijoiden jäsenyys oikeuttaa PeU:n majan vuokraukseen 30% halvemmalla hinnalla (koskee 21 vuotta täyttäneitä jäseniä). 

Vuokrahinta ei sisällä saunan käyttömaksua, saunasta on 12h ja 24h
hinnat.
Saunan käyttömaksuun ei myönnetä jäsenalennusta.  


HINNAT 1.4.2023 lukien

24 hkokotalo180 €jäsenhinta 126 €
24 hyläkerta150 €jäsenhinta 105 €
24 htakkahuone70 €jäsenhinta 49 €
24 hsauna80 €jäsenhinta 80 €
12 hkokotalo130 €jäsenhinta 91 €
12 hyläkerta100 €jäsenhinta 70 €
12 htakkahuone50 €jäsenhinta 35 €
12 hsauna60 €jäsenhinta 60 €
6 hyläkerta58€jäsenhinta 41€
6 htakkahuone30€jäsenhinta 21€
4 hyläkerta42 €jäsenhinta 30 €
4 htakkahuone20 €jäsenhinta 14 €


Muut maksut

SiivousKoko talo alkaen 60€  
Yläkerta alkaen 30€  
Takkahuone alkaen 20€  
Sauna alkaen 20€  
Pöytäliinat

Vuokraaja pesettää pöytäliinat pesulassa, jossa ne myös mankeloidaan. Kotipesun jälkeen pöytäliinat
on myös veitävä pesulaan  mankeloitavaksi.

Kustannuksista vastaa vuokralainen.

KotaMajan vuokrauksen yhteydessä maksuton
Erikseen vuokrattuna, ei jäsen 30€
Erikseen vuokrattuna, seuran jäsen 15€
GolfrataMajan vuokrauksen yhteydessä maksuton

VUOKRAUSEHDOT


PeU-Majan voi vuokrata 18-20 -vuotiaat ainoastaan yhdessä 21v tai vanhemman aikuisen kanssa.


1) Käyttäjä (vuokraaja) puhdistaa käytön päätyttyä lattiat, kalusteet ja ruokailuvälineet ym. ja laittaa siirretyt kalusteet oikeille paikoilleen.

2) Käytöstä ei saa aiheutua häiriötä eikä saastumista ympäristölle.

3) Tupakointi sisätiloissa on ehdottomasti kielletty.

4) Käyttäjän (vuokraajan) on korvattava tekemänsä vahingot PeU:n omaisuuteen, täydestä arvostaan.

5) Jos käyttäjä (vuokraaja) havaitsee, että kiinteistölle tai irtaimistolle saattaisi jokin viallinen laite tai jokin muu aiheuttaa vahinkoa, hänen tulee ilmoittaa siitä heti kiinteistön omistajalle. Vuokraajan tulee ilmoittaa myös havaitsemansa muut viat tai puutteet viimeistään vuokrauden päätyttyä kiinteistön omistajalle.

6) JAOSTOT voivat käyttää tiloja omiin varainhankintaan liittyviin   tapahtumiinsa, kuten maksulliset leiri- tai turnausmajoitukset, varainhankintaan tai sen suunnitteluun yhdessä muiden alueen yhdistysten kanssa, ollessaan itse mukana kyseisen tapahtuman järjestelytoimikunnassa, maksamalla pääseuralle 50% voimassa olevasta jäsenhinnasta.   Saunamaksu maksetaan näissäkin varauksissa  täysimääräisinä. Jaostojen omaan toimintaan tilojen käyttö on maksutonta, lukuun ottamatta saunatilojen käyttö. Pääseuralle ja PeU:n Majatnk:lle eri tilat ovat vastaavasti kuin jaostoille saunatiloja lukuun ottamatta maksuttomia. Niin jaostojen 50% hinta majasta kuin sitten jaostojen, pääseuran ja majatoimikunnan majan käytön maksuttomuus ei koske jaostojen, pääseuran tai majatoimikunnan edustajana majan käyttöä yksityishenkilöinä. Tilaisuuksista saadut tulot tilitetään pääseuran tilille.
Yksityishenkilöt myös seuran jäsenet, yritykset, muut yhdistykset eivät voi järjestää majalla pääsymaksullisia tai suoritteellisia tilaisuuksia ilman johtokunnalta erikseen saatua lupaa.
Tilojen vuokraus kolmannelle osapuolelle on kielletty, muissa kuin edellä mainituissa jaostojen varainhankintaan liittyvissä tapahtumissa.

7) Takasta on tuli sammutettava (annettava palaa puut loppuun) ennen poistumista rakennuksesta.

8) Ikkunat ja ovet on lukittava ehdottomasti lähdettäessä (vastuu vuokraajan) sekä sisävalot sammutettava.

9) Sähkökeskuksen ovessa on ohjeet saunan käytöstä, muihin sähkökeskuksessa oleviin säätöihin ei saa tehdä muutoksia.

10) PeU:n edustajalla on oikeus suorittaa käytön valvontaa.


Perniön Urheilijat ry ei ole vastuussa mahdollisen tapaturman sattuessa ulko- tai sisätiloissa.