Perniön Urheilijat ry

YHDISTYS
Perniön Urheilijat ry on Perniössä toimiva harrasteliikunnan ja kilpaurheilun yleisseura. Seura on perustettu 10.11.1940.


TOIMINTA-AJATUS
Perniön Urheilijoiden tarkoitus on edistää urheilullista osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia toiminta-alueellaan harrastajien lähtökohdista ja taitotasosta riippumatta. Seura pyrkii toiminnassaan edistämään urheilullista elämäntapaa ja mahdollistaa urheilun harrastamisen niin kilpa-, harraste- ja terveysliikunnan tasolla kuin liikuntaan liittyvän yhdistystoiminnan osalta.


TOIMINTA
Perniön Urheilijat koostuu viidestä toiminnaltaan itsenäisestä jaostosta. Jaostot, ja samalla seurassa harrastettavat lajit ovat hiihto, jalkapallo, koripallo, lentopallo ja yleisurheilu. Jaostot järjestävät lajiensa harrastajille ohjattuja harjoituksia, kilpailuja, turnauksia, pelimatkoja ja tapahtumia.

Seura omistaa Perniön Lupajalla juhlatilan, PeU:n majan, jota vuokrataan erilaisiin tilaisuuksiin. Majan toiminnan koordinoinnista vastaa majatoimikunta.


HALLINTO
Perniön Urheilijoiden hallituksen muodostaa johtokunta, jonka syyskokous valitsee aina seuraavaksi vuodeksi. Johtokuntaan kuuluvat seuran puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja jäsenet jokaisesta jaostosta sekä majatoimikunnan edustaja. Johtokunta kutsuu koolle seuran varsinaiset kokoukset (kevät- ja syyskokous) sekä kokoontuu säännöllisesti päättämään seuran asioista. Seuran valtuutettuihin kuuluu seuran puheenjohtaja ja 12 seuran jäsentä, jotka syyskokous valitsee aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Valtuutetut kutsutaan koolle tarvittaessa.


TALOUS
Perniön Urheilijoiden jäsenmaksutuotoilla, sekä majan vuokratuotoilla katetaan kiinteistöstä ja hallinnosta aiheutuvat kulut. Lisäksi tuloja voidaan saada lahjoituksena. Jaostot ovat taloudellisesti itsenäisiä. Jaostoissa toimintakuluja katetaan pääosin harrastemaksuilla, varainhankinnalla sekä kaupungin toiminta-avustuksella.


TIEDOTTAMINEN
Perniön Urheilijat tiedottaa ulkoisesti tilaisuuksistaan ja tapahtumistaan Perniönseudun Lehdessä ja tarvittaessa muissa lehdissä. Seuran sisäinen tiedotus hoidetaan sähköpostin välityksellä sekä PeU:n kotisivuilla, www.peu.fi.