Seuran valtuutetut

Toimintakausi 2024-2026

Tapio Rautarae

Juha Willgren

Sirpa Lindholm

Harri Lehtinen


Toimintakausi 2022-2024

Ensio Sarpola

Taisto Kakko

Jorma Kuuluvainen

Juha Melkkilä


Toimintakausi 2023-2025

Erkki Rinne

Jyrki Nurmi

Arto Fagerström

Tuire Suvanto


Seuran valtuutettuihin kuuluu seuran puheenjohtaja ja 12 seuran jäsentä, jotka syyskokous valitsee aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 


Valtuutetut kutsutaan koolle tarvittaessa.


Valtuutetut käyttävät seuran päätäntäoikeutta asioissa, jotka koskevat
1. kiinteistön luovuttamista ja ostoa tai seuran omaisuuden kiinnittämistä,
2. seuran omistamien arvopaperien luovuttamista tai panttausta,
3. lainan ottamista ja vekselisitomuksiin ryhtymistä ja
4. näiden sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista.