Jäsenhuone|TyöhuoneEdustusjoukkue

Seuran valtuutetut

Seuran valtuutetut  §7.  säännöt
Seuran valtuutettuihin kuuluu syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja
ja kaksitoista (12) syyskokouksen seuran jäsenistä kolmeksi vuodeksi valitsemaa jäsentä.
Valtuutetuista eroaa 1/3 vuosittain, aluksi arvan ja sen jälkeen vuoron mukaan.

 
Erkki Rinne
 
2020-2022
Jyrki Nurmi2020-2022
Arto Fagerström2020-2022
Tuire Suvanto2020-2022
  
Tapio Rautarae2018-2020
Juha Willgren2018-2020
Sirpa Lindholm2018-2020
Harri Lehtinen2018-2020
  
Ensio Sarpola2019-2021
Taisto Kakko2019-2021
Jorma Kuuluvainen2019-2021
Juha Melkkilä2019-2021

 

Valtuutettujen päätäntäoikeus §8. säännöt

Valtuutetut käyttävät seuran päätäntäoikeutta asioissa, jotka koskevat
1. kiinteistön luovuttamista ja ostoa tai seuran omaisuuden kiinnittämistä,
2. seuran omistamien arvopaperien luovuttamista tai panttausta,
3. lainan ottamista ja vekselisitomuksiin ryhtymistä ja
4. näiden sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista.